Waddenfonds start opkoopregeling garnalenvissers

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover hebben visserij- en natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat 6,5 % van de visserijgebieden in de Waddenzee vrijwillig gesloten worden voor de garnalenvisserij.

Om te mogen vissen op garnalen in de Waddenzee heeft een visser een zogenaamde GK-vergunning nodig. Aan de vergunning is ook een motorvermogen gekoppeld. In totaal zijn er 89 van deze vergunningen in omloop. Van 1 tot 30 april kunnen vissers hun GK-vergunning aanbieden via een Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee. Hun GK-vergunningen worden dan beëindigd. Het doel van de regeling is om de druk van de garnalenvisserij in de Waddenzee te verminderen, zodat het bodemleven de kans krijgt zich te herstellen.  Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de resterende vissers meer perspectief bieden in de niet gesloten gebieden.

Vorig jaar stelde het Waddenfonds een gelijknamige opkoopregeling open. Die leidde toen niet tot het uitkopen van garnalenvissers. Inmiddels is er een nieuwe, verruimde regeling waarvan vissers met een GK-vergunning op vrijwillige basis gebruik kunnen maken. De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de herziene regeling.

”De regeling sluit naadloos aan bij onze hoofddoelstellingen’’, aldus voorzitter Cees Loggen. “We investeren in natuurontwikkeling en bescherming van de Waddenzee, dat is het belangrijkste. Maar bieden de garnalensector ook een duurzamer perspectief op inkomsten.’’