Informatiebijeenkomst opkoopregeling Garnalenvisserij Waddenzee

Het Waddenfonds start begin april een nieuwe opkoopregeling voor de garnalenvissers in de Waddenzee. Op die manier kunnen delen van de Waddenzee worden gesloten voor de garnalenvisserij om het gebied de ruimte te geven voor ecologisch herstel. Tegelijkertijd biedt de regeling de overblijvende vissers meer perspectief.

De opkoopregeling is een afspraak die is vastgelegd in het Convenant Viswad, een overeenkomst tussen visserij – en natuurorganisaties, overheden en het Waddenfonds. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen donderdag 1 april 2021 vanaf 10.00 uur en vrijdag 30 april 2021 vóór 17.00 uur.

Vorig jaar stelde het Waddenfonds een gelijknamige opkoopregeling open. Die leidde toen niet tot het uitkopen van garnalenvissers. Inmiddels is er deze nieuwe, verruimde regeling waarvan vissers met een GK-vergunning op vrijwillige basis gebruik kunnen maken. De Europese Commissie gaf medio vorige week groen licht voor de herziene versie.

Het Waddenfonds organiseert op vrijdag 19 maart een digitale informatiebijeenkomst waarin regeling wordt toegelicht en uitleg wordt gegeven over inhoud, voorwaarden en procedure. Het is een besloten bijeenkomst, waar behalve geïnteresseerde visserijondernemers met een GK-vergunning ook vertegenwoordigers van de visserijorganisaties digitaal aanwezig zijn.