Green Shipping is unieke kans voor Waddengebied

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds wordt de komende jaren volop geïnvesteerd in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het programma  Green Shipping wil de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen en de daarbij behorende havenfaciliteiten ontwikkelen. Het grootschalige project van € 26 miljoen is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) en wordt uitgevoerd onder regie van de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Business development manager Leo van der Burg (FME Noord) beschouwt Green Shipping als een unieke kans voor de Waddenregio.  

Wat is de belangrijkste ambitie van Green Shipping?

De komende tien jaar willen we de waddenvloot zo vergroenen, dat de CO2-uitstoot in 2030 met 60 % is afgenomen ten opzichte van 2008. Op basis van onze berekeningen moet dit haalbaar zijn.  Volgens internationale afspraken heeft Nederland zich gecommitteerd aan een CO2-reductie van 50 % over tien jaar. Voor de Waddenzee doen we daar nog eens 10 % bovenop. Als werelderfgoed verdient het gebied dat ook. Het liefst willen we natuurlijk op termijn helemaal van fossiele brandstoffen af. Dat is ons puntje op de horizon.

Wat gaan jullie precies doen?

De komende vier jaar gaan we met pilots kijken welke alternatieven het meest kansrijk zijn. Dat kan groene waterstof zijn, maar ook methanol of een andere groene brandstof.  We betrekken daarbij de hele waddenvloot. Dus niet alleen vissersschepen, maar ook rondvaartboten, de bruine vloot en bagger- en onderhoudsschepen. De ombouw van de Ecolution naar waterstof vindt binnenkort al plaats. Deze zeilboot van voormalig astronaut Wubbo Ockels wordt ons ambassadeurs- en demonstratieschip. Zo willen we laten zien dat varen op waterstof in de praktijk al kan. Na de pilotperiode willen we vanaf 2024 gaan opschalen. Dan moeten veel meer schepen op de Waddenzee gaan varen op groene brandstof.  

Hoe groot is het draagvlak voor Green Shipping bij het bedrijfsleven bij het bedrijfsleven en de Waddenhavens?

Grote ondernemingen als Eekels en Engie hebben zich al verbonden aan het Programma Green Shipping Waddenzee. Dat geldt ook voor een aantal kleinere specialistische bedrijven uit de regio, zoals ESF uit Heeg. Ook in de Waddenzeehavens leeft het project. Vroeg of laat moet je toch overstappen op duurzame brandstoffen. Dan kun je beter meteen maar meedoen, anders mis je misschien straks de boot en sta je op achterstand. Het Programma Green Shipping Waddenzee heeft een begroting van € 26 miljoen. Daarvan financieren het Waddenfonds en de drie Waddenprovincies € 10,6 miljoen. De overige € 15,5 miljoen komt van het bedrijfsleven.

Wat is in dit project de grootste uitdaging?

De technologie is eigenlijk het minst complex. Het ombouwen van schepen naar bijvoorbeeld waterstof kan nu al. De grootste uitdaging zit ‘m vooral in de logistiek. Hoe bouw je bijvoorbeeld bunkerstations voor groene brandstof in de Waddenhavens en hoe voorzie je schepen vervolgens van deze brandstof. Een uitdaging is ook het beheersbaar maken van de kosten. Met andere woorden, hoe hou je de kosten laag, zodat het economisch ook interessant wordt.

Ook in de havens van Rotterdam en Amsterdam lopen initiatieven om de overstap naar waterstof te maken. Wat maakt Green Shipping dan zo uniek?

Rotterdam en Amsterdam richten zich vooral op schepen voor de grote vaart, zoals containerschepen. Bij ons ligt de focus op de vergroening van schepen met een kleine diepgang voor ondiepe zeeën en binnenwateren. Internationaal lopen we daarmee voorop. Het is ook uniek dat we elkaar zo goed kunnen vinden in het Waddengebied. Er is inmiddels echt sprake van een gezamenlijk missie, van Groningen Seaports tot de haven van Den Helder en alles wat daar tussenin zit. Samen gaan we er een succes van maken.