Waddenfonds versterkt lokale leefbaarheid

Het Waddenfonds ondersteunt vier kleinschalige projecten met een financiële bijdrage van in totaal € 125.000,–. Het gaat om investeringen in toeristische wandel-speurroutes, een nieuw ontmoetingspunt, een haventje en een cultureel project voor de inwoners van fusiegemeente Het Hogeland. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidiepot voor lokale innovatieve projecten. Voor de BLI-regeling kunnen nog tot 29 januari volgend jaar aanvragen worden ingediend.

Het Waddenfonds steekt € 50.000,– in een multifunctioneel centrum voor de dorpen Sexbierum-Pietersbierum. In het nieuwe centrale ontmoetingspunt worden het dorpshuis, kerkelijke nevenactiviteiten, de lokale binnensport en het lichamelijk onderwijs samengebracht. Het project zorgt voor versterking van de leefbaarheid in de beide dorpen en meer sociale binding. Het buitenterrein dat aan zal sluiten bij de lagere school, krijgt een inrichting die geïnspireerd is op het Wad.

Voor de ontwikkeling van speurroutes in Den Helder, Harlingen en Dokkum is € 40.000,– beschikbaar. Met dit project wil City Sherlocks wandel-speurroutes ontwikkelen, die een aanvulling zijn op het bestaande toeristische aanbod. De speurroutes zijn te volgen via een app op de smartphone en bieden kansen om de toeristische samenwerking tussen de drie steden te versterken. De speurroutes kunnen ook benut worden om op een innovatieve manier het culturele erfgoed aan toeristen en eigen bewoners zichtbaar te maken. Naast City Sherlocks nemen gemeenten, plaatselijke VVV’s, ondernemersverenigingen en cultuurhistorische verenigingen deel aan het project.

Voor de opknapbeurt van het haventje ‘De Opslach’ te Niawier geeft het Waddenfonds een subsidie van € 24.000,–. Het haventje krijgt historische elementen, er wordt een vis- en kanosteiger aangelegd en de omgeving wordt opnieuw ingericht. Dorpsbelang, de gemeente Noardeast Fryslân, Wetterskip Fryslân, Werkgroep Skip yn’e feart en vele vrijwilligers zetten zich in voor het project.

Het project 52 dorpen, 52 verhalen moet zorgen voor verbinding tussen de inwoners van de 52 dorpen van de fusiegemeente het Hogeland. Deze nieuwe Groningse gemeente is 1 januari 2019 ontstaan na een herindeling van de gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum. Met films, verhalen, digitale en fysieke ontmoetingen worden verhalen en ervaringen van inwoners opgehaald en vervolgens doorverteld. Het project moet de sociale binding en gemeenschapszin in de nieuwe gemeente versterken. Er wordt nauw samengewerkt met inwoners, de dorpsverenigingen, de culturele verenigingen en ‘filmclubs’ in het Hogeland. Het Waddenfonds steunt het initiatief met € 11.800,–.