Subsidie Waddenfonds voor Lego Werf-39

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 50.000,– voor het project Lego Werf-39 in Den Helder. Doel van dit project is om leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met de unieke omgeving van de Wadden. Het project versterkt de bewustwording van de natuur- en landschapswaarden en de cultuurhistorische betekenis van het Waddengebied. Ook worden leerlingen op deze wijze in contact gebracht met techniek.

Het project Lego Werf-39 van VOF Zeestad Staalproducten kent meerdere onderdelen. Zo wordt in Gebouw 39 op de locatie Willemsoord in Den Helder door leerlingen en bezoekers met Lego een maquette gebouwd van elementen uit de Waddenregio. Naast deze maquette zijn er informatieborden met daarop informatie en foto’s van het Waddengebied. Een deel van de loods wordt op deze wijze permanent ingericht met Wadden-gerelateerde Lego-objecten.

Om extra dynamiek te geven aan het bouwen van de Lego-projecten worden er speciale activiteiten georganiseerd. Zo komt er een Waddenlegochallenge voor alle deelnemende scholen in de regio. Door Wadden-gerelateerde objecten op schaal in Lego na te bouwen worden leerlingen gestimuleerd om kennis op te doen over het Werelderfgoed Waddengebied. Als extra stimulans worden de drie mooiste kunstwerken geëxposeerd in bijvoorbeeld het Afsluitdijk Wadden Center of in Fort Kijkduin. Naast de Lego Werf-39 worden er ook een aantal mobiele stands gemaakt. Deze mobiele stands lenen zich uitstekend om geplaatst te worden bij de scholen op de Waddeneilanden.

Lego Werf-39 is innovatief en wordt met lokale partijen uitgevoerd. Het valt daarmee onder het Budget Lokale Innovaties, een subsidieregeling voor kleinschalige, vernieuwende lokale projecten, die de leefbaarheid en sociale samenhang in het Waddengebied vergroten. De totale kosten voor het project bedragen € 109.500,– waarvan het Waddenfonds maximaal € 50.000,– voor haar rekening neemt.