Waddenfonds steunt leefbaarheidsprojecten

Het Waddenfonds steunt voor in totaal € 200.000,- vier initiatieven die leiden tot versterking van de leefbaarheid in het Waddengebied. Het gaat om projecten voor een hospice in Westerland, versterking van archeologische steunpunten in Friesland, promotie van Amelander streekproducten en de opzet van een multifunctioneel centrum in Pieterburen. De subsidies zijn afkomstig uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds: een subsidieregeling die kleinschalige, vernieuwende lokale projecten wil ondersteunen om de leefbaarheid een impuls te geven.

De Stichting Amelands Product wil het assortiment Amelander Producten uitbreiden en bekender maken bij een groot publiek. Deze streekproducten, waaronder cranberrylikeur, boerenkaas, de Amelander kroketten, duinkonijn en meerval worden ambachtelijk en duurzaam geproduceerd. Vanuit de Amelander horeca is er een grote vraag naar deze producten. Via cursussen en events moeten de Amelander streekproducten bekender worden gemaakt en een groter publiek bereiken.  Het Waddenfonds kent het project € 50.000,- toe, waarvan de totale kosten € 100.700,- bedragen.

Een bedrag van € 50.000,- steekt het Waddenfonds ook in de realisatie van een multifunctioneel centrum in Pieterburen, de Pietershoeve. Hier kunnen mensen terecht voor hun dagbesteding, maar ook zullen er evenementen en activiteiten plaatsvinden. Daarvoor wordt samengewerkt met de horeca en het visserijmuseum in Zoutkamp. Vanuit de Pietershoeve zullen in de toekomst ook diverse dag- en wandeltochten naar het wad worden georganiseerd. De totale kosten van het project zijn € 671.398,-.

Verbindingen worden ook gelegd bij het project “TerpEnLand, Archeologie langs het Wad.” De drie noordwestelijke steunpunten in Wijnaldum, Firdgum en Oude Bildtzijl krijgen nieuwe vitrines voor hun exposities. Bezoekers krijgen op die manier meer inzicht in het ontstaan van dijken, sluisjes en terpen. Door onderlinge samenwerking maar ook met de toeristische ondernemers en amateurarcheologen in de regio worden de gemeenschapszin en daardoor de leefbaarheid vergroot. De totale kosten van het project bedragen € 195.500,-. Het Waddenfonds subsidieert het project met € 50.000,-.

In Westerland, op het voormalige eiland Wieringen, wordt een voormalige boerderij verbouwd tot Het Tweede Huis, een hospice/zorgcentrum, waar zieken gedurende hun laatste levensdagen kunnen wonen of tijdelijk kunnen verblijven, om mantelzorgers te ontlasten. Initiatiefnemer is de Stichting Erfgoed Mostert, die het belangrijk vindt dat mensen hun laatste levensfase in een vertrouwde omgeving kunnen doorbrengen. Er wordt samengewerkt met begrafenisvereniging De Laatste Eer en Stichting Hospice Hollands Kroon. Het Waddenfonds kent € 50.000,- toe aan dit project, dat in totaal € 1.878.108,- kost.