Subsidie voor Texels schaap, opera en dorpshuis Ferwoude

Het Waddenfonds geeft drie kleinschalige projecten in het Waddengebied een subsidie van ruim € 86.000,–. De verbouw en aanpassing van het dorpshuis in Ferwoude, dat nu in de oude basisschool zit, krijgt € 50.000,–. Een campagne om het Texels schapenvlees bekender te maken mag rekenen op een bijdrage van ruim € 30.000,–. Een Opera4daagse op dit eiland krijgt
€ 5.000,–.

De projecten vallen onder het Budget Lokale Innovaties, een subsidieregeling voor kleinschalige, vernieuwende lokale projecten, die de leefbaarheid en sociale samenhang in het Waddengebied vergroten.

Het project Behoud Texels Schaap richt zich op de instandhouding van dit ras op het eiland. Er zijn steeds minder schapenhouders, terwijl Texel mede bekend is om zijn schapen. Ook toeristen zijn geïnteresseerd in het fenomeen. Door de afzet van vlees te vergroten kan het ras in stand blijven.

De marketing en communicatie rondom de producten van het Texels schaap worden geprofessionaliseerd. Ook worden afzetkanalen vergroot. De investering bedraagt ruim € 62.000,–, waarvan het Waddenfonds de helft bijdraagt.

Sinds vier jaar fungeert de oude basisschool in Ferwoude als dorpshuis. Er heerst echter nog een schoolsfeer en er zijn te weinig faciliteiten, zoals opslagruimte, een bar en een goede keuken. Dorpsbelang wil een gezellige en warme ontmoetingsruimte creëren. Hiervoor is echter een verbouwing nodig van het pand. Er kunnen dan meer activiteiten plaatsvinden, die de leefbaarheid in het dorp vergroten. De totale investering voor de aanpassing van het gebouw is € 205.535,–. Het Waddenfonds draagt hieraan € 50.000,– bij.

Op Texel vindt voor de tweede keer een Opera4daagse plaats. Dit keer voert ensemble Intorno een opera op waaraan jongeren van het voortgezet onderwijs deelnemen. De voorstellingen worden hierdoor experimenteel en vernieuwend en de jongeren leren het verschijnsel opera kennen. Intorno richt zich op maatschappelijke projecten waarbij muziek en theater een middel zijn om (vergeten) geschiedenis onder de aandacht van het publiek te brengen. De totale kosten bedragen € 22.500,–, waarvan het Waddenfonds € 5.000,– financiert.