Waddenfonds: 1,5 miljoen voor De Donkerte van het Waddengebied

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen euro bij aan het project De Donkerte van het Waddengebied. Dit project van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederaties van Friesland en Groningen, wil met de beleving van de duisternis duurzaam toerisme in het hele Waddengebied stimuleren. De totale kosten van dit project bedragen ruim 3 miljoen euro.

Het Waddenfonds steekt in totaal 18 miljoen in drie grote projecten: naast De Donkerte van het Waddengebied (1,5 miljoen) zijn dat Vitale Kustzone Lauwersmeer (8,3 miljoen) en de ontwikkeling van Holwerd aan Zee (8,3 miljoen). De drie grootschalige projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies. Het IKW is een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken.

In dit project zullen minimaal 15 nachttuinen gerealiseerd worden waar bezoekers nachtvlinders en andere nachtdieren kunnen spotten. Het hele jaar door zullen er activiteiten en beleefmomenten zijn, onder meer tijdens de Nachten van het Wad. Daarnaast zullen informatiepunten, voorlichtingsmaterialen en live webcambeelden ontwikkeld worden. Hierop kunnen kijkers dieren zien die ’s nachts actief zijn. Verder wordt een trainingsprogramma georganiseerd voor professionals en vrijwilligers die nachtactiviteiten op touw gaan zetten. Het project voldoet aan de doelstellingen van het Waddenfonds, namelijk duurzame economische ontwikkeling en het versterken van natuur- en landschapswaarden. Met dit project wordt gemikt op de bewuste verblijfs- en dagrecreant, die ook buiten het hoogseizoen het Waddengebied bezoekt.     

In het project wordt onderzocht wat het werken in en aan de donkerte vraagt. ’s Nachts gelden er immers andere eisen dan overdag. Denk hierbij aan toegankelijkheid en veiligheid, maar ook aan de techniek die nodig is om zaken zichtbaar te maken, zonder dat er verstoring optreedt aan flora en fauna. De kennis die hierover wordt opgedaan, wordt zoveel mogelijk waddenbreed gedeeld.