Financieringsmogelijkheden verruimd voor grote projecten

Organisaties en ondernemers die grote projecten realiseren in de Waddenregio krijgen van het Waddenfonds voortaan een beschikking voor meerdere jaren voor het hele project. In de oude situatie gaf het Waddenfonds bij de verstrekking van een subsidie altijd een beschikking voor een jaar. Vanaf nu worden de mogelijkheden daarvoor verruimd. Dat betekent dat bij de subsidietoekenning een meerjarige beschikking door het Waddenfonds wordt afgegeven. Aanvragers krijgen op die manier meer tijd om andere aanvullende financieringsbronnen aan te boren. De kans op realisatie van de projecten wordt daarmee vergroot. Het Waddenfonds is voorstander van meer economische dynamiek in het Waddengebied. Investeerders die dat op een duurzame manier doen, worden met deze ruimere mogelijkheden beter geholpen.