Waddenfonds: 10 miljoen voor opkoop vergunningen garnalenvissers

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover hebben visserij-, natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat delen van de Waddenzee vrijwillig gesloten worden voor de garnalenvisserij.

Om te mogen vissen op garnalen in de Waddenzee heeft een visser een zogenaamde GK-vergunning nodig. Aan deze vergunning is ook een motorvermogen gekoppeld. In totaal zijn er 89 van deze vergunningen in omloop. Vanaf april 2020 kunnen vissers hun GK-vergunning aanbieden via een Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee. Hun GK-vergunningen worden dan beëindigd. Het doel van de regeling is niet alleen om de druk van de garnalenvisserij in de Waddenzee te verminderen, maar ook om de resterende vissers meer perspectief te bieden in de niet gesloten gebieden.

In 2014 begonnen de eerste gesprekken over de toekomst van de garnalenvisserij in de Waddenzee. Een jaar later werd de eerste stap gezet: afgesproken werd om 6,5 procent van de visserijgebieden in de Waddenzee voor garnalenvissers te sluiten, zodat het bodemleven de kans krijgt zich daar te herstellen en de ecologische waarden te versterken. “De regeling sluit naadloos aan bij onze hoofddoelstellingen’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer. “We investeren in natuurontwikkeling, dat is het belangrijkste. Maar bieden de garnalensector ook een duurzamer perspectief op inkomsten.’’

De Tenderregeling gaat alleen door als er minimaal 10 GK-vergunningen uit de markt worden genomen. Garnalenvissers kunnen vrijwillig hun vergunning aanbieden. Er worden niet meer dan 30 GK-vergunningen opgekocht. Per GK-vergunning kan niet meer dan € 400.000 subsidie worden toegekend en tevens kan er niet meer dan € 1.810 per kilowatt (kW) worden aangevraagd. De regeling wordt in opdracht van het Waddenfonds uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De subsidie wordt toegekend op basis van een rangschikking van de aanvragen. Hierbij is de hoogte van de gevraagde subsidie per aanvraag doorslaggevend. De garnalenvisser die het laagste bedrag per kilowatt aanvraagt, komt het eerste voor subsidie in aanmerking. De aanvrager die de hoogste subsidieaanvraag indient, komt als laatste in aanmerking voor opkoop.