Young Wadden Academy komt met workshop over Waddengebied

De Young Wadden Academy (YWA) organiseert in april samen met het Waddenfonds een workshop, waarin jonge mensen worden uitgedaagd om te reflecteren op de investeringen van het  Waddenfonds in het Waddengebied. Tegelijk buigen de jongeren zich over de uitdagingen waar het Waddenfonds mee te maken gaat krijgen. De YWA is een onderdeel van de Waddenacademie en is opgericht in 2016. De leden zijn Dr. ir. Bas Borsje (civiele techniek; natuurgebaseerde kustbescherming), Dr. Eelke Folmer (ecologie), Dr. Mans Schepers (botanische archeologie), Dr. Nora Mehnen (economie), Dr. Stefan Hartman (ruimtelijke ordening) en Dr. Melanie Bakema (rampenbeheer). De doelstelling van de YWA is het stimuleren van interdisciplinair waddengerelateerd onderzoek en de ontwikkeling van een visie op interdisciplinaire wetenschap. De samenwerking met het Waddenfonds past perfect in deze doelstelling en daarom kijkt de YWA er enorm naar uit om samen met jongeren met een totaal verschillende achtergrond te gaan werken aan één doel: de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied te versterken voor de komende jaren.