Financiële steun voor biodiversiteit Friese dorpen

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,– twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen. Het ene project moet de leefomstandigheden van vogels in de dorpsgemeenschappen van Dongjum, Boer, Peins en Ried verbeteren. Het andere project is gericht op het verhogen van de biodiversiteit van flora in Achlum en Oosterbierum.

Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidiepot voor lokale innovatieve projecten. Voor het project Vogeldorpen Dongjum, Boer, Peins en Ried wordt € 49.410,– beschikbaar gesteld. Het project is op lokale schaal vernieuwend omdat inwoners van de dorpen gezamenlijk zelfbedachte verbeteringen in de praktijk gaan brengen. Hierbij worden de initiatiefnemers ondersteund door de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Fryslân.

Daarnaast draagt het Waddenfonds €48.225,– bij aan het project Bloemendorpen Achlum en Oosterbierum. Lokale vrijwilligers gaan samen met boeren en andere grondeigenaren en met overheden maatregelen treffen om de biodiversiteit van flora te verhogen. De twee dorpen kennen een hoge organisatiegraad met een actief verenigingsleven, maar rondom biodiversiteit is hier nog geen sprake van. Bij beide projecten gaan dorpsbewoners samen een ander beheer van de flora ontwikkelen voor het creëren van betere leefomstandigheden voor vlinders, insecten en vogels.

Initiatiefnemers van nieuwe lokale projecten kunnen het hele jaar nog bij het Waddenfonds terecht voor financiële steun uit het Budget Lokale Innovaties. Tot en met vrijdag 13 december 2019 is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen. Per project kan er maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Plannen die de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het Waddengebied versterken, komen voor subsidie in aanmerking.