Waddenfonds subsidieert voor €100.000,– aan lokale projecten

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,– twee kleinschalige en vernieuwende projecten in het Waddengebied. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in Warffum en om een initiatief voor de vervaardiging van duurzame interieurproducten in Bad Nieuweschans en Kloosterburen. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidiepot voor lokale innovatieve projecten. Voor de BLI-regeling kunnen nog tot half december van dit jaar aanvragen worden ingediend.

De grootste subsidie van € 50.000,– gaat naar het project Toekomstig Dorpshuis Warffum. Het project richt zich op het realiseren van een nieuw dorpshuis in het bestaande gymnastiekgebouw en de voormalige ontvangstzaal van Op Roakeldais in Warffum. Het dorp krijgt daarmee een nieuwe en nu nog ontbrekende centrale ontmoetingsplek voor het verenigingsleven, vrijetijdsbesteding en dienstverlening op het gebied van welzijn en zorg.

Daarnaast draagt het Waddenfonds € 43.898,– bij aan het creëren van twee lokale maakplaatsen (Bad Nieuweschans en Kloosterburen) voor het project Waddenmade. Bij dit initiatief gaat het om het creëren van een netwerk dat zich richt op een lokale duurzame productieketen. Vanuit de maakplaatsen worden bijvoorbeeld diverse waddenspecifieke duurzame interieurproducten ontwikkeld met behulp van lokale en hernieuwbare grondstoffen uit de Waddenregio.

Initiatiefnemers van nieuwe lokale projecten kunnen het hele jaar nog bij het Waddenfonds terecht voor financiële steun uit het Budget Lokale Innovaties. Tot en met vrijdag 13 december 2019 is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen. Per project kan er maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Plannen die de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het Waddengebied versterken, komen voor subsidie in aanmerking.