Nieuwe subsidieronde 2019

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema’s. Het dagelijks bestuur van het fonds neemt in juni een besluit wanneer exact nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

Voor deze nieuwe ronde van de subsidieregeling brede opstelling komt weer een bedrag beschikbaar van circa € 8 miljoen euro. Per project kan er maximaal € 500.000,– subsidie worden aangevraagd. De aanvragen worden in het eerste deel van 2020 beoordeeld door een deskundigencommissie.

Bedrijven, belangenorganisaties en lokale overheden die op dit moment projecten ontwikkelen, maar voor de huidige sluitingsdatum geen kans meer zien een subsidieaanvraag in te dienen, hebben daarvoor nu in de tweede helft van 2019 een nieuwe kans. Projectpartijen kunnen ter voorbereiding op een subsidieaanvraag voor meer informatie een beroep doen op één van onze programmaregisseurs. In de nieuwe openstelling zullen de subsidievoorwaarden zoveel mogelijk gelijk blijven aan de huidige criteria.