Waddenfonds trekt € 500.000,– extra uit voor lokale projecten

Het Waddenfonds trekt voor het komend jaar € 500.000,– extra uit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale vitaliteit in het Waddengebied versterken. Het beschikbare bedrag voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) komt daarmee op een totaal van één miljoen euro.

Naast een verdubbeling van het subsidiebedrag is ook de aanvraagperiode flink verlengd. Initiatiefnemers van plannen kunnen nu tot en met vrijdag 13 december 2019 met een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds terecht. Per project kan er maximaal € 50.000,– worden aangevraagd.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Plannen die de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het Waddengebied versterken, komen mogelijk voor subsidie in aanmerking.

Subsidie voor twee projecten

Het Waddenfonds heeft de afgelopen week aan twee lokale projecten op het gebied van kunst en cultuur in totaal € 26.000,– toegekend. De grootste subsidie van € 19.500,– gaat naar het project Veur Aaltied, dat in kerkjes aan de Groninger waddenkust wordt uitgevoerd. Het project bestaat uit tien voorstellingen, opgevoerd in tien kerken. De performances zijn multidisciplinair met muziek, dans, poëzie en theater. Ze worden gebaseerd op de persoonlijke verhalen van oud-dorpsgenoten die in of bij de kerken begraven liggen.

Daarnaast draagt het Waddenfonds € 6.500,– bij aan het opwaarderen van een reusachtige periscoop bij het Noord-Hollandse plaatsje Noord-Stroe. Sinds 2006 staat er achter de dijk bij het dorpje Noord-Stroe een grote periscoop genaamd ‘Kijk over de Dijk’ waarmee bezoekers over de zeedijk kunnen kijken. Om meer belangstellenden te trekken is besloten het kunstwerk uit te breiden met een camerasysteem. Hiermee kunnen bezoekers via verschillende kanalen beelden van over de dijk bekijken en delen.