Waddenfonds investeert in leefbaarheid drie Waddenprovincies

Het Waddenfonds draagt € 115.000,– bij aan vijf nieuwe projecten die de leefbaarheid in het Waddengebied versterken. De subsidies zijn toegekend aan projecten in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor kleine projecten die de lokale vitaliteit versterken. Tot 17 januari 2019 kunnen nog aanvragen worden ingediend. Er is nog € 300.000,– beschikbaar.

De grootste subsidiebijdrage van € 50.000,– gaat naar een project voor het behoud van eerstelijnszorg in het Friese dorp Minnertsga en omgeving. In dorpshuis De Doarpsfinne worden ruimtes geschikt gemaakt voor zorgverleners van maatschappelijke en medische zorg. Ook zal er een stuk bij het dorpshuis worden aangebouwd. De totale investering is € 335.000,–.  Plaatselijk Belang en het Groene Kruis hopen op deze manier zorgverleners aan zich te binden.

Ook het Groninger dorp Bierum krijgt een subsidie van het Waddenfonds voor de ombouw van de plaatselijke sporthal tot dorpshuis. De totale kosten hiervan zijn € 563.000,–.  Het fonds geeft een bijdrage van € 18.000,–. Het dorp kampte de afgelopen jaren met veel tegenslagen: aardbevingen door gaswinning en het verdwijnen van faciliteiten als de basisschool en het verzorgingstehuis.

Op Texel wordt door het Waddenfonds € 24.750,– geïnvesteerd in het opzetten van een expertisecentrum voor de cranberryteelt. Aan biologische cranberry’s is de laatste jaren veel behoefte, maar de faciliteiten op het gebied van kennis en kennisuitwisseling ontbreken nog. Hierdoor komt bedrijfsmatige productie nauwelijks van de grond. Het centrum moet daar verandering in brengen.

In de reizende tentoonstelling ‘Helderse Helden’ steekt het Waddenfonds € 10.000,–. De tentoonstelling vertelt over de reddingshelden van Den Helder in de tweede helft van de vorige eeuw. De expositie wordt samengesteld door havoleerlingen onder leiding van het KNRM Reddingsmuseum in Den Helder. Aansluitend reist de tentoonstelling langs basisscholen in Den Helder en later mogelijk langs andere Waddenhavens als Delfzijl en Harlingen.

Stichting Sense of Place ontvangt € 12.000,– voor het startevenement rond de bouw van een buitendijkse terp bij Blija. De terp is een van de 25 landschapskunstprojecten die de komende tien jaar door Sense of Place worden gerealiseerd. De opening bestaat onder andere uit een tentoonstelling, de onthulling van negen landmarks en de start van de aanleg van de nieuwe buitendijkse terp.

Naast deze vijf projecten worden binnenkort nog een tiental andere aanvragen voor investeringen in lokale projecten beoordeeld. Daarmee ligt het aantal subsidieaanvragen een stuk hoger dan bij voorgaande rondes van de BLI-regeling. Dat succes is met name te danken aan het vereenvoudigen van de subsidieregeling. Ook kunnen initiatiefnemers van lokale projecten sinds kort terecht bij streekbureaus in hun eigen regio.