PROGRAMMAREGISSEURS

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag.

Hans van Hilten
Programmaregisseur voor:
  • Natuur
  • Duurzame Waddenhavens
  • Verduurzaming energiehuishouding 
M hans.vanhilten@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020 of 06 - 52479433
Geert Boesjes
Programmaregisseur voor:
  • Duurzame visserij
M geert.boesjes@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020 of 06 - 50241050
Jacoline Beerepoot
Programmaregisseur voor:
  • Werelderfgoed, cultuur & landschap
  • Verduurzaming energiehuishouding 
M jacoline.beerepoot@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020 of 06 - 55190815
Allard Steenstra
Programmaregisseur voor:
  • Natuur
  • Duurzame landbouw
M allard.steenstra@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020 of 06 - 21210926
Martine Kriesels
Programmaregisseur voor:
  • Water, bodem, licht en geluid
  • Duurzame recreatie en toerisme  
M martine.kriesels@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020 of 06 - 15415651
x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.