PROGRAMMAREGISSEURS

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag.

Hans van Hilten
Programmaregisseur voor:
  • Natuur
  • Budget Lokale Innovaties
  • Duurzame energie
  • Duurzame havens
M hans.vanhilten@waddenfonds.nl
T 058-2339020 of 06-52479433
Geert Boesjes
Programmaregisseur voor:
  • Duurzame recreatie en toerisme
M geert.boesjes@waddenfonds.nl
T 058-2339020 of 06-50241050
Jacoline Beerepoot
Programmaregisseur
M jacoline.beerepoot@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020
Allard Steenstra
Programmaregisseur
M allard.steenstra@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020
Martine Kriesels
Programmaregisseur
M martine.kriesels@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020
x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.