Natuur

Het thema Natuur heeft vijf themalijnen:

Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium: herstel natuurlijke processen

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN

  • Pilots en/of maatregelen die slib onttrekken aan het systeem en/of die het baggerbezwaar van de h