Subsidie aanvragen

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 18 december 2017 tot 25 januari 2018 voor 12.00 uur. Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema. Maar uw project kan ook betrekking hebben op een combinatie van de thema's van het Waddenfonds.

De subsidieaanvragen worden beoordeeld volgens het tendersysteem. Kijk voor een verdere toelichting in