Kwaliteitscommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke kwaliteitscommissie, die op verzoek van de Tweede kamer is ingesteld. De kwaliteitscommissie houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het dagelijks en algemeen bestuur.

Een belangrijke rol voor de kwaliteitscommissie is weggelegd bij de vaststelling van het meerjarige Uitvoeringsprogramma en bij de vaststelling en evaluatie van het Jaarprogramma van het Waddenfonds