Indieningstermijn Subsidieaanvragen gesloten

De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor de thematische openstelling van het Waddenfonds is donderdag 25 januari om 12.00 uur gesloten. Er kunnen voor deze subsidieregeling geen subsidieverzoeken meer worden ingediend. Een commissie van externe deskundigen zal de binnengekomen aanvragen nu toetsen en beoordelen. De projecten die ontvankelijk zijn en aan de voorwaarden van het fonds voldoen, komen in aanmerking voor een subsidie uit het Waddenfonds. 

Voor de subsidiergeling, die betrekking heeft op alle acht hoofdthema's van het Waddenfonds, is 9,5 miljoen euro beschikbaar. Per project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,- verstrekt.  Zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als lokale overheden kunnen met projecten in aanmerking komen voor financiële steun uit het Waddenfonds.

In de tweede helft van 2018 start het Waddenfonds een nieuwe subsidieregeling voor de acht hoofdthema's. Dan kunnen opnieuw subsidieaanvragen worden ingediend. De start- en sluitingsdatum van deze nieuwe regeling wordt de komende maanden door het Waddenfonds bekendgemaakt. 

Het Waddenfonds

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.  Kijk voor de hoofddoelen bij 'Over ons'.

Daarnaast draagt het Waddenfonds bij aan het Investeringskader Waddengebied (IK), een meerjarig investeringsprogramma van de drie waddenprovincies in grote projecten in het waddengebied.