HET WADDENFONDS

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. Kijk voor de hoofddoelen bij 'Over ons'.

Daarnaast draagt het Waddenfonds bij aan het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig investeringsprogramma van de drie Waddenprovincies in grote projecten in het Waddengebied.

Lopende subsidieregelingen 

Op dit moment heeft het Waddenfonds één subsidieregeling opengesteld, waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

Gesloten Subsidieregelingen 

De subsidieregeling Brede Openstelling is vrijdag 18 januari 2019 gesloten. Dit betekent dat er geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend voor deze tender. De ingediende subsidieaanvragen worden nu beoordeeld.  Kijk hier voor meer informatie over het beoordelingsproces van de aanvragen. 

Ook de Subsidieregeling Advieskosten is gesloten. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.


x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.