HET WADDENFONDS

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. Kijk voor de hoofddoelen bij 'Over ons'.

Daarnaast draagt het Waddenfonds bij aan het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig investeringsprogramma van de drie Waddenprovincies in grote projecten in het Waddengebied.

Lopende subsidieregelingen 

Op dit moment heeft het Waddenfonds twee subsidieregelingen waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

Klik hier voor meer informatie over de recent gesloten Subsidieregeling Advieskosten.


x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.