HET WADDENFONDS

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.  Kijk voor de hoofddoelen bij 'Over ons'.

Daarnaast draagt het Waddenfonds bij aan het Investeringskader Waddengebied (IK), een meerjarig investeringsprogramma van de drie waddenprovincies in grote projecten in het waddengebied.

Drie nieuwe subsidieregelingen 

Op dit moment heeft het Waddenfonds drie subsidieregelingen waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

Voor de subsidieregeling brede openstelling organiseert het Waddenfonds op 10 en 11 september 2018 drie informatiebijeenkomsten. In de extra nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.  Ook kunt u zich via de nieuwsbrief inschrijven voor één van de bijeenkomsten:

 


x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.