HET WADDENFONDS

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. Kijk voor de hoofddoelen bij 'Over ons'.

Daarnaast draagt het Waddenfonds bij aan het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig investeringsprogramma van de drie Waddenprovincies in grote projecten in het Waddengebied.

Verklaring

Op woensdag 30 oktober zijn er in verschillende media publicaties verschenen. In de media worden kanttekeningen geplaatst bij de toekenning van subsidies door het Waddenfonds, bij een juiste verdeling tussen economie en ecologie en bij de monitoring van de effecten van de investeringen op het Waddengebied. In Helderheid over het Waddenfonds gaat waarnemend directeur Marre Walter in op de verschillende vragen. 

subsidieregelingen 

Op dit moment heeft het Waddenfonds twee subsidieregelingen, waarvoor u nu of later dit jaar een aanvraag kunt indienen:

Kijk voor meer informatie bij Subsidie aanvragen.


x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.