NIEUWE SUBSIDIEREGELING

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling die de ecologie en economie in het waddengebied duurzaam versterken. Zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna 9,5 miljoen euro beschikbaar. Per project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,- verstrekt. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 18 december 2017 tot met 25 januari 2018  (uiterlijk 12.00 uur).

Kijk hier voor meer informatie of ga naar Subsidie aanvragen.  

Het Waddenfonds

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.  Kijk voor de hoofddoelen bij 'Over ons'.

Daarnaast draagt het Waddenfonds bij aan het Investeringskader Waddengebied (IK), een meerjarig investeringsprogramma van de drie waddenprovincies in grote projecten in het waddengebied.