HET WADDENFONDS

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. Kijk voor de hoofddoelen bij 'Over ons'.

Daarnaast draagt het Waddenfonds bij aan het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig investeringsprogramma van de drie Waddenprovincies in grote projecten in het Waddengebied.

subsidieregelingen 

Op dit moment heeft het Waddenfonds drie subsidieregelingen, waarvoor u nu of later dit jaar een aanvraag kunt indienen:

Kijk voor meer informatie bij Subsidie aanvragen.

Voor de nieuwe subsidieregeling Thematische Openstelling zijn er op 9 en 10 september in Wieringerwerf, Leeuwarden en Haren drie informatiebijeenkomsten.  Kijk hier voor meer informatie en aanmelding. 


x

Belangrijke mededeling

Het Waddenfonds zoekt een secretaris-directeur. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Beljon + Westerterp, 0513 656 177.