Zeker Zilt Texel

Veldproeven op Texel moeten uitwijzen of bemesting met biologisch zeewier leidt tot hogere opbrengsten van de teelt van aardappelen en wortelen. Uit eerder kleinschalig onderzoek bleek dit te werken. Het project wil verder zouttolerante aardappelen en wortelen op de markt brengen als niche product. Hiervoor wordt een speciale marktstrategie ontwikkeld. Tevens wordt onderzocht of er koolhydraatarme frites ontwikkeld kunnen worden met een zeewiercoating. Doel is om telers handvatten te geven bij de omschakeling naar een duurzame teelt op zilte grond.