Webinar Toogdag

In het webinar over de investeringsagenda voor het Waddengebied wordt terug geblikt op de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in ecologie en economie in de Waddenregio. Ook wordt een beeld geschetst hoe deze agenda voor de komende jaren verder vorm moet krijgen.