Vlog kleirijperij Delfzijl

Slib uit de Eems Dollard wordt gedroogd in een kleirijperij in Delfzijl. Door droging ontstaat er klei, waarvan grote geoblokken gemaakt worden. Deze blokken worden gebruikt voor dijkversterking, als walbeschoeiïng, geluidsschermen langs wegen of als stortsteen.