Vlog Eems Dollard kwelders

Kwelders zijn begroeide buitendijkse gebieden aan zee. Het zijn niet alleen prachtige natuurgebieden, maar dienen ook als kustverdediging. Bovendien vangen kwelderplanten en algen CO2 op. In deze vlog wordt uitgelegd hoe dat zit.