Punt van Reide

De Punt van Reide is een Nederlands schiereilandje tussen de Dollard en de Eems nabij Termunten. De landtong is een restant van de oeverwal van de Eems die door de stormvloeden niet is weggeslagen. Hierop lagen eertijds twee dorpen: Oosterreide en Westerreide. Het schiereiland bestaat nu grotendeels uit kwelders en is tegenwoordig een natuurgebied, dat in beheer is bij Het Groninger Landschap. De afgelopen jaren is er met hulp van het Waddenfonds flink geïnvesteerd in natuur, cultuurhistorie en de toegankelijkheid voor natuurliefhebbers.