Publiekslezing Toogdag

Een interactieve lezing van dr. Mans Schepers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, over de verwevenheid en relatie tussen natuur en mens in het Waddengebied. De harde grens die de waddendijk tussen land en zee vormt, is niet altijd zo hard geweest. En die grens lijkt nu op sommige plekken weer minder hard te worden. Het wad en de kustbewoner zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe hebben we die lotsverbondenheid door de tijd heen ingevuld?