Ophogen landbouwgrond

In deze vlog gaan we de boer op! Door bodemdaling en veenoxidatie zijn de akkers van Pieter Noordam steeds lager komen te liggen. Landbouw is daardoor steeds moeilijker. Daarom doet hij mee aan een proef van het programma Eems-Dollard 2050, waarbij water met slib uit de Eems-Dollard op zijn land gespoten is. Als de proef slaagt, is het slib over drie jaar opgedroogd tot een dikke laag vruchtbare klei.