Green Shipping

Green Shipping is een groot investeringsprogramma van € 26 miljoen euro dat in tien jaar de waddenvloot voor een groot deel wil verduurzamen. De projecten die daarvoor worden uitgevoerd vinden plaats in de zes havens langs de waddenkust. Een belangrijk onderdeel is de introductie van waterstof als nieuwe groene brandstof voor de scheepvaart. Daarvoor komt er onder andere een elektrolyser in Den Helder, die zonnestroom van een plaatselijk zonnepark om kan zetten in waterstof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco