Punt Piaam

In terpdorp Piaam wordt een rustplek voor fietsers ingericht, waar ze informatie kunnen krijgen over het bijzondere cultuurlandschap, de flora en fauna, de terp en het monumentale kerkje. Ook komen er een toiletgebouw, een picknickbank en een oplaadpunt voor fietsen. Het project is onderdeel van de restauratie en herbestemming van de Nynke’s Pleats, dat overigens buiten de subsidie valt. De boerderij is een rijksmonument.