> terug naar het overzicht
PILOTPROJECT FLEET CLEANER

Aangroei op de scheepshuid (slijm, algen, mosselen, exoten) verhoogt het brandstofverbruik van schepen met ongeveer 5%. Hiernaast bestaat de aangroei vaak uit invasieve soorten, welke het lokale ecosysteem kunnen verstoren. Door schepen tijdens het laden en lossen te reinigen kunnen de schadelijke effecten van aangroei worden geminimaliseerd. Fleet Cleaner BV ontwikkelt een innovatieve robot die in staat is om alle aangroei te reinigen en op te vangen zodat het niet in het water terecht komt, zowel boven als onder water en over gekromde oppervlakken. Het robot prototype van Fleet Cleaner is volledig ontwikkeld en geassembleerd. Het Waddenfonds project heeft als hoofddoel de pilot van de unieke reinigingsdienst met de robot van Fleet Cleaner te ontwik­kelen in het Waddengebied. Hiervoor worden binnen het project de volgende stappen ondernomen:

• De ontwikkeling en bouw van een compleet werkend support systeem;
• Succesvolle full scale scheepstesten in haven en droogdok;
• Verkrijgen van benodigde vergunningen voor marktintroductie.

Deze ontwikkeling zal gebeuren in samenwerking met Koninklijke Oosterhof Holman, die in Nederlandse havens als eerste de reinigingsdienst met de robot van Fleet Cleaner zal gaan aanbieden.

Aanvrager: Fleet Cleaner BV
Totale kosten van het project: € 400.000,-
Bijdrage Waddenfonds: € 268.750,-
Status: In uitvoering