> terug naar het overzicht
NAAR HERSTEL VAN DE EEMS DOLLARD: MARCONI BUITENDIJKS

Marconi is een integraal project om de leefbaarheid van Delfzijl als havenstadje aan de Waddenzee te versterken in combinatie met versterking van de zeedijk en natuurontwikkeling in het Eems-Dollardestuarium. Als eerste deelproject wordt Marconi Buitendijks gerealiseerd. Marconi buitendijks is een uitdagend project waarmee Delfzijl een impuls geeft aan het maritieme karakter en de versterking van de natuur van het Eems-Dollardestuarium en het Unesco werelderfgoed Waddenzee. Initiatiefnemer is de gemeente Delfzijl die het project samen met een groot aantal andere partijen heeft ontwikkeld als antwoord op een aantal grote vraagstukken waarmee de gemeente te maken heeft: krimp, zeespiegel­rijzing in combinatie met bodemdaling en de slechte ecologische staat van de Eems-Dollard. De provincie Groningen, twee waterschappen, het Rijk en diver­se natuur- en milieuorganisaties hebben daarvoor een ruimtelijke visie met de gemeente opgesteld en die uitgewerkt tot een integraal programma om Delfzijl veiliger en aantrekkelijker te maken en weer een verbinding met de zee te geven.

Met het deelproject Marconi Buitendijks worden als eerste stap de volgende maatregelen uitgevoerd:
• Aanleg van een kwelderlandschap van 57 hectare langs de Handelskade Oost en de Schermdijk op de plek waar in het verleden ook kwelders lagen;
• Verwijdering van de griesberg. Dat is een berg gips- en kalkafval afkomstig van de sodaproductie die al decennia direct voor de kust in zee ligt;
• Het landinwaarts uitbreiden van het strand tot een omvang van 2,3 hectare en het aanleggen van een voet- en fietsverbinding met het stadscentrum.

Aanvrager: Gemeente Delfzijl
Totale kosten van het project: € 11.052.472,-
Bijdrage Waddenfonds: € 9.947.225,-
Status: In uitvoering