> terug naar het overzicht
GENSOS-BIOMASSASTROMEN

Het project beoogt een snelle start van concrete thermochemische projecten in de Waddenregio. Biomassa wordt in toenemende mate gezien als een kansrijke grondstof voor energieproductie en chemietoepassingen. Voorbehandeling via thermochemische conversie van biomassa tot een vaste, vloeibare of gasvormige energiedrager, kan tegemoet komen aan de nadelen die kleven aan het gebruik van biomassa (het hoge vochtigheidsgehalte, de lage energiedichtheid en de beperkte houdbaarheid) en zal de toepassing van biomassa voor de energie- en chemiesector kunnen versnellen. Het onderzoek verschuift momenteel van fun­damenteel naar toegepast, en dit vereist demo-installaties. De demo-installaties zijn een laatste stap voor commerciële toepassing. Het eindbeeld is een thermo­chemische industrie waarin (lokale) biomassa op grote schaal opgewerkt wordt tot halffabricaten voor energie- of chemietoepassing. Resultaat van het project is een prototype van een superkritische vergassingsinstallatie die biomassa omzet in biosyngas, dat vervolgens opgewerkt wordt tot groen gas.

Aanvrager: Gensos BV
Totale kosten van het project: € 1.855.559,-
Bijdrage waddenfonds: € 742.224,-
Status: In uitvoering

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.