> terug naar het overzicht
Kwelderbeleving –Sense of Place

Sense of Place realiseert een zestal projecten die beogen de bijzondere waarden in het waddengebied te vergroten en de beleving van bezoekers te stimuleren. In totaal bestaaat Sense of Place uit twintig projecten. De eerste zes projecten worden met subsidie uit het Waddenfonds gerealiseerd in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018:  

- Camera Batavia: een uitkijktoren met spiegels op de d