> terug naar het overzicht
Kwelderbeleving –Sense of Place

Sense of Place realiseert een zestal projecten die beogen de bijzondere waarden in het waddengebied te vergroten en de beleving van bezoekers te stimuleren. In totaal bestaaat Sense of Place uit twintig projecten. De eerste zes projecten worden met subsidie uit het Waddenfonds gerealiseerd in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018:  

- Camera Batavia: een uitkijktoren met spiegels op de dijk bij Ternaard;
- Drie streken: een installatie om de zonnewende en dynamiek van het getij te beleven, bestaande uit een houten vlonder met een heliostaat ter plaatse van de oude pier van Blije;
- Wachten op hoog water: een kunstwerk van vijf meter hoog, achter de dijk bij Holwerd;
- Dobbepaarden en dobbes: een wandelroute van circa 5 kilometer waarmee het verhaal wordt verteld over een kudde paarden die vast kwam te zitten in de kwelder door het getij;
- ‘We wolle us klaai werom’: een gedeeltelijke aanleg van een buitendijkse terp in de vorm van een podium bij het dorp Blije;
- Expeditie Waddenland - de verhalen verbeeld; marketing voor de hierboven genoemde deelprojecten.

Totale investering: € 659.870,--

Bijdrage Waddenfonds: € 421.204,--

Aanvrager: Stichting Sense of Place

Status: in uitvoering