> terug naar het overzicht
Nacht aan het Wad

Het project Nacht aan het Wad bestaat uit de realisatie van recreatieve voorzieningen en publieksactiviteiten in en rond Zwarte Haan voor duisternisbeleving en pelgrimage in het waddengebied en Fryslân. Nacht aan het Wad dient tevens als pilotproject voor de uitbreiding van vergelijkbare voorzieingen en activiteiten elders in het kustgebied.

Het project bestaat uit verschillende deelprojecten:

- de Starbarn: een nieuw gebouw in het buitengebied van Zwarte Haan bedoeld als publiek toegankelijke observatiepost voor sterren kijken;
- de nachttuin Zwarte Haan: een herinrichting van een deel van het verblijfsterrein op Zwarte Haan (ca. 1.2 ha.);
- renovatie van het Pelgrimsinformatiecentrum St. Jacobiparochie: daaronder valt ook het toegankelijker maken van de entree en de ontvangstruimte van de kerk, inclusief een beeldinstallatie voor film en AV-presentaties;
- pelgrimsroutes en refugio’s in de kustregio’s: het gaat hierbij om het opstellen en digitaliseren van routebeschrijvingen en het opbouwen van een refugio netwerk, pelgrimspasontwikkeling en stempels.

Publieksacties:

Starbarn publieksexpositie: vaste expositie als onderdeel van de Starbarn;
PR-film ‘Pelgrimeren in Fryslân en aan het Wad’;
Nachtfestival ‘Nacht aan het Wad’;

.Totale investering: € 554.897,--

Bijdrage Waddenfonds: € 443.917,--

 Aanvrager: Stichting Keunstwurk

Status: in uitvoering