> terug naar het overzicht
Beweeg en ontmoetingsterp MFC Boerderij de Schooten

Dit project betreft het herstel en de herinrichting van een deels geërodeerde terp nabij de wijk De Schooten in Den Helder. Hierop staat een eeuwenoude boerderij, die als multifunctioneel centrum gebruikt wordt. Het grondwerk omvat een aanzienlijk deel van het project. Op de terp worden een Beweegtuin voor ouderen met beweegtoestellen en bankjes, een Doe- en Belevingstuin voor kinderen tot 12 jaar met speeltoestellen en een Actietuin voor tieners met sportvoorzieningen en een jeugdhonk ingericht. De cultuurhistorie van de terp en de boerderij wordt via informatiepanelen onder de aandacht gebracht. De terp blijft voor het overgrote deel zichtbaar zoals die dat nu ook al is. 

Aanvrager: Buurtvereniging MFC Boerderij de Schooten

Totale kosten van het project: € 198.919,-

Bijdrage Waddenfonds: € 97.279,-

Status: afgerond.