> terug naar het overzicht
De Buitenplaats ONS Bos

Sinds het verdwijnen van het dorpshuis is er in Houwerzijl behoefte aan een ontmoetingsplaats voor volwassenen en een speelplaats voor de kinderen. In het bestaande wandelbosje naast de Theefabriek wordt daartoe door de Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl De Buitenplaats ontwikkeld. Dit moet een ontmoetingsplek worden met een gedeeltelijk overdekte zitgelegenheid, een aantal speelelementen met een natuurlijke uitstraling en een jeu-de-boules-baan. Er worden tevens natuureducatieve voorzieningen geplaatst. Het plan combineert de functies “ontmoeten”, “natuur” en “spelen” (ONS) als volgt:

- Ontmoeten: toegangspoort met informatiebord, bankjes, gedeeltelijk overdekte ontmoetingsplaats De Buitenplaats met buitentafel en vuurplaats en jeu-de-boules-baan.

- Natuur: vogelkastenbos, insectenhotel, belvedère, vlechtwerk, sloten met flauwe taluds, open plekken in het bos, fruitbomen en –struiken en nieuwe wandelpaden.

- Spelen: avonturen-klimpad, watertafel/watergotenbaan, gevelde boomreuzen, stapstenen/stoppels, glijbaan, kabelbaan.

Aanvrager: Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl

Totale kosten van het project: € € 77.262,-

Bijdrage Waddenfonds: € 38.631,-

Status: Afgerond