> terug naar het overzicht
Van Starkenborgh Mysterie

Dit project betreft de aanleg van een interactieve rondgang over het landgoed van de borg Verhildersum die de rijke geschiedenis ervan beleefbaar maakt. Bezoekers moeten het mysterie van de vermissing van het geheime ‘van Starkenborgh recept’ voor een tulband oplossen door de 10 benodigde ingrediënten op te sporen. Daarvoor hebben de initiatiefnemers (Jolly Jellyfish game studio in samenwerking met schrijvers, kunstenaars culturele instellingen en de borg Verhildersum) een ‘game’ ontwikkeld die de fysieke wandel ervaring combineert met digitale en interactieve belevenissen. Doel ervan is het aantal bezoekers te verhogen en met name de jeugd te trekken. Basis voor de rondgang zijn een tiental verhalen over de geschiedenis van de borg en de omgeving die schrijvers van de Schrijversvakschool Groningen gaan schrijven. Met het van Starkenborgh mysterie worden jong en oud samengebracht, traditionele en digitale media gecombineerd en smelten het fysieke en het digitale samen doordat bezoekers voor de oplossing van het mysterie al hun zintuigen moeten gebruiken.

Aanvrager: Stichting landgoed borg Verhildersum

Totale kosten: € 86.500,-.

Bijdrage Waddenfonds: € 15.000,-

Status: in uitvoering