> terug naar het overzicht
Wad maak je?

Het project Wad maak je? creëert twee mobiele ateliers in Dokkum en Ulrum. De Stichting It Erfskip wil samen met bewoners uit Noordoost- Friesland en Noordwest-Groningen in deze ateliers souvenirs maken uit materialen die de zee en het land bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van waddenklei voor pottenbakkerij of om  waddengewassen voor vlecht- en weefwerk. De werkplaatsen bieden ook nieuwe innovatieve technieken aan zoals 3D printen voor het maken van de souvenirs.

De souvenirs zullen tijdens KH 2018 aan de man worden gebracht. Het project moet een nieuwe impuls geven aan ambachten en vakmanschap met een lange traditie in het waddengebied zodat bijzondere vakkennis voor de toekomst niet verloren gaat. Wad maak je? is eveneens bedoeld om mensen langs de kust met elkaar in contact te brengen zodat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De werkplaatsen kunnen eenvoudig verplaatst  worden naar andere dorpen in de Waddenstreek. De initiatiefnemers willen op die manier zoveel mogelijk deelnemers laten herontdekken wat de Waddenzee hen allemaal te bieden heeft en hoe de lokale economie daardoor versterkt kan worden. 

Aanvrager: Stichting It Erfskip
Totale kosten van het project: € 46.330,-

Bijdrage Waddenfonds:  € 23.165,-
Status: In uitvoering

 

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.