> terug naar het overzicht
Unidentified Floating Objects – Kijkkastenroute Wierum

Het project betreft de realisatie van een kijkkastenroute door Wierum. De kijkkasten laten objecten (Unidentified Floating Objects (UFO’s)) zien die van aangespoeld zwerfvuil uit de Waddenzee zijn gemaakt. Deels door bezoekers en deels door bewoners uit het dorp die in eigen tuin de kasten exposeren. Hierdoor ontstaat een route door het dorp.

Om de kijkkasten in te richten wordt een kijkkastengenootschap opgericht. Deelnemers van dit genootschap komen vier maal per jaar bijeen om de inrichting van de kasten te verzorgen. Hierdoor ontstaat er een nieuw netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Wierum en omstreken. De kijkasten fungeren op deze wijze als een ontmoetingsplek.

Door het verzamelen van zwerfvuil van het Waddenstrand en door de kijkkasten thematisch altijd een relatie met de Waddenzee te geven, worden de Waddenspecifieke kenmerken onder de aandacht gebracht van bewoners en toeristen.

Aanvrager: Stichting Buitenatelier
Totale kosten van het project: € 13.000,-
Bijdrage Waddenfonds: € 3.900,-
Status: In uitvoering