> terug naar het overzicht
Dwaalfilm dynamische WaddeN

Het project betreft het ontwikkelen van informatie- en communicatiemateriaal over het  waddengebied in de vorm van 160 korte filmpjes en 100 infoteksten, opgenomen in 48 bewegende panorama’s. Deze tonen de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee, de openheid, de cultuurhistorische waarden en de relatie met het menselijk gebruik en economische activiteiten.

Alle filmpjes en infoteksten bij elkaar vertellen een samenhangend verhaal over de Wadden, Doel is het versterken van de kennis over de uniciteit en de internationale betekenis van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied en het versterken van de beleefbaarheid daarvan. De Dwaalfilm wordt openbaar toegankelijk op een website en beoogt recreatie te stimuleren. Daarnaast zal de film gebruikt worden in bezoekerscentra, het onderwijs en in musea zodat veel mensen bereikt kunnen worden.

Aanvrager is Rombus B.V.
Totale kosten van het project: € 999.754,00 
Bijdrage Waddenfonds: € 899.799,00
Status: In uitvoering