> terug naar het overzicht
Dwaalfilm dynamische WaddeN

Het project betreft het ontwikkelen van informatie- en communicatiemateriaal over het  waddengebied in de vorm van 160 korte filmpjes en 100 infoteksten, opgenomen in 48 bewegende panorama’s. Deze tonen de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee, de openheid, de cultuurhistorische waarden en de relatie met het menselijk gebruik en economische activiteiten.

Alle filmpjes en infoteksten bij elkaar vertellen een