> terug naar het overzicht
Marconi Buitendijks / Strand Delfzijl: schakel tussen stad en wad (fase 3)

Marconi is een integraal project in en rond Delfzijl,waarbij nieuwe waterstaatkundige en ruimtelijke concepten gericht op waterveiligheid en –kwaliteitsverbetering hand in hand gaan met natuurontwikkeling en –beleving, recreatie en toerisme en herstel van cultuurhistorische structuren en elementen. Fase 3 is gericht op uitbreiding van het bestaande zandstrand en het verbeteren van de verbinding tussen de binnenstad van Delfzijl en de Waddenzee. Er ontstaat een vernieuwde stadsrand waarbij de primaire kering landinwaarts wordt verlegd en aantrekkelijker wordt gemaakt als fiets- en wandelboulevard. Een voet- en fietsbrug gaat het stadscentrum verbinden met de kruin van de te vernieuwen primaire kering. Deze brug overbrugt het trein- en vrachtverkeer van en naar de haven en het industrieterrein en vormt de verbinding naar de binnenstad. Over de kering komt een deel van de doorgaande route “Kiek over Diek’ via de kade van de haven naar Termunterzijl en verder.

Het project is onderdeel van een groter integraal en majeur programma, waarvan fase 1 (kwelderaanleg) en fase 2 (praktijkproeven kwelderontwikkeling met slib) ook door het Waddenfonds zijn gesubsidieerd.

Na afronding van dit project beschikt Delfzijl over een veiliger en recreatief aantrekkelijke zeekering met een boulevard, een uitzichtpunt en fiets- en wandelverbindingen naar de binnenstad.

Aanvrager: gemeente Delfzijl
Totale kosten van het project: € 7.724.271,-
Bijdrage Waddenfonds: € 3.209.708,-
Status: In uitvoering

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.