> terug naar het overzicht
Programma Vitale kust Eems-Dollard (fase 1)

Op de grens van Nederland en Duitsland ligt het Eems-Dollardgebied, onderdeel van het Eemsestuarium. Een estuarium is een trechtervormige riviermonding met getijverschil, waar zoet rivierwater en zout zeewater met elkaar mengen tot brak water. Nederland telt nog één ander estuarium rond de monding van de rivier de Schelde.

De huidige ecologische toestand van