> terug naar het overzicht
VISMIGRATIERIVIER (DEEL 2)

Ter hoogte van Kornwerderzand wordt in de Afsluitdijk een vismigratierivier gerealiseerd, die een grootschalige vistrek mogelijk maakt tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De migratierivier moet leiden tot een sterke verbetering van de visstand in Waddenzee en IJsselmeer en het achterland van rivieren en beeksystemen, waaronder rivier de Rijn. In de huidige situatie kunnen vissen maar zeer beperkt m