> terug naar het overzicht
VISMIGRATIERIVIER (DEEL 2)

Ter hoogte van Kornwerderzand wordt in de Afsluitdijk een vismigratierivier gerealiseerd, die een grootschalige vistrek mogelijk maakt tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De migratierivier moet leiden tot een sterke verbetering van de visstand in Waddenzee en IJsselmeer en het achterland van rivieren en beeksystemen, waaronder rivier de Rijn. In de huidige situatie kunnen vissen maar zeer beperkt migreren door hoge tegenstroomsnelheden en een beperkte openingstijd van de sluizen bij Kornwerderzand.

Het project biedt een passagemogelijkheid via een vier kilometer lange rivier waarbij een natuurlijke zoet-zout overgang wordt gecreëerd, meebewegend met de getijden. De vismigratierivier is geschikt voor alle soorten vis, zowel zwakke als sterke zwemmers en biedt vis onafgebroken de mogelijkheid te trekken. Samen met maatregelen als visvriendelijk sluisbeheer moet de vismigratierivier 70 % van de trekvissen in de Waddenzee en het IJsselmeer helpen migreren. Het project wordt uitgevoerd als testcentrum voor wetenschappelijk onderzoek en monitoring. Met de opgedane kennis kunnen wereldwijd vispassages effectiever worden aangelegd. Voor bezoekers van de vismigratierivier worden fiets- en wandelpaden aangelegd en een informatieruimte ingericht in het aankomende Waddencentrum ‘De Nieuwe Afsluitdijk’. Met de aanleg van de vismigratierivier wordt aan de Waddenzeekant een vogelbroedeiland gerealiseerd dat ook als hoogwatervluchtplaats kan fungeren voor wadvogels. Kwelders en hoogwatervluchtplaatsen zijn essentieel voor de instandhouding van diverse soorten wadvogels. Momenteel ontbreken zulke plekken rond de Afsluitdijk.

De vismigratierivier is een initiatief van de Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord. In samenwerking met It Fryske Gea, RWS en PRW wordt het project onder regie van DNA uitgewerkt en gerealiseerd. 

Aanvrager: gemeente Súdwest Fryslân
Totale kosten van het project: € 28.610.000,-
Bijdrage Waddenfonds: € 14.000.000,-
Status: In uitvoering