> terug naar het overzicht
ALGEN VOOR SCHONER WAD

Het project ‘algen voor een schoner wad’ is een innovatief pilotproject dat is gericht op het testen van een algenkweeksysteem bedoeld om hoogwaardige ei­witten en oliën te produceren. Het systeem wordt tevens ingezet voor hergebruik van restwarmte uit de industriële processen en van CO2 uit rookgassen van indus­trie in de Eemsdelta. Dit project levert in 2012 de kennis of en hoe economische en ecologische rendabele algenteelt opgeschaald kan worden bij de Waddenzee­havens en specifiek bij de productielocatie van Zeolyst.

Aanvrager: Algaecom
Totale kosten van het project: € 471.074,-
Bijdrage Waddenfonds: € 183.152,-
Status: Afgerond

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.