> terug naar het overzicht
FASE 2 ZILTE AARDAPPELKETEN

Het project Zilte Aardappelketen in de Waddenregio start een onderzoek naar de teelt van Zilte Aardappelen in het Waddengebied. De akkerbouwgebieden aan de kust van de Waddenzee worden steeds zilter door zeespiegelstijging en bodemdaling. De invloed van het zoute water uit de Waddenzee op de akkerbouw neemt daardoor toe. Eerder is al aangetoond dat bepaalde aardappelrassen prima kunnen groeien onder zilte omstandigheden.  Voor het Waddengebied wordt nu specifiek een verdere ontwikkeling van de teelt van zilte aardappelen onderzocht. Zilte aardappelen in de Waddenregio wil eveneens de exportkansen van de ontwikkelde teelttechnieken vergroten. Daarbij worden vooral de exportmogelijkheden onderzocht naar gebieden in de wereld die ook te maken hebben met verziltingproblemen. In Pakistan zijn de eerste proeven inmiddels gestart.

Aanvrager                                         Zilte Teelten BV
Totale kosten van het project        €532.791
Bijdrage waddenfonds                   €354.841
Status