Filter

Projecten

Het Waddenfonds ondersteunt inmiddels een groot aantal projecten in het Waddengebied. Hieronder een overzicht van de projecten, die een subsidie hebben gekregen uit het Waddenfonds.

Als u op een projectnaam klikt, krijgt u nadere informatie over het project.

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.