Subsidiespecialisten

Als uw subsidieaanvraag is gehonoreerd door het Waddenfonds, volgt er een periode waarin u met de verleende subsidie uw project uitvoert. Tijdens de uitvoering zijn de subsidiespecialisten van onze beheerorganisatie uw aanspreekpunt namens het Waddenfonds. U kunt er terecht voor begeleiding en vragen. Ook houdt de beheerorganisatie toezicht op de uitvoering en beoordeelt ze voortgangsrapportages van projecten. Na afronding van een project adviseert de beheerorganisatie het dagelijks bestuur van het Waddenfonds over de finale vaststelling van de subsidieverlening.

De beheerorganisatie van het Waddenfonds is bereikbaar op 058 – 233 90 20. Schriftelijke correspondentie kan uitsluitend via info@waddenfonds.nl

Jeroen van Dongen
Subsidiespecialist
M j.vandongen@fryslan.nl | T 058-2339020
x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.