Subsidiespecialisten

Als uw subsidieaanvraag is gehonoreerd door het Waddenfonds, volgt er een periode waarin u met de verleende subsidie uw project uitvoert. Tijdens de uitvoering zijn de subsidiespecialisten van onze beheerorganisatie uw aanspreekpunt namens het Waddenfonds. U kunt er terecht voor begeleiding en vragen. Ook houdt de beheerorganisatie toezicht op de uitvoering en beoordeelt ze voortgangsrapportages van projecten. Na afronding van een project adviseert de beheerorganisatie het dagelijks bestuur van het Waddenfonds over de finale vaststelling van de subsidieverlening.

De beheerorganisatie van het Waddenfonds is bereikbaar op 058 – 233 90 20. Schriftelijke correspondentie kan uitsluitend via info@waddenfonds.nl

Lisan Assen
Subsidiespecialist
M: beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T : 058 - 2339020
Lars van der Meulen
Subsidiespecialist
M: beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T : 058 - 2339020
Ingrid Postma
Subsidiespecialist
M: beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T : 058 - 2339020
Sabine van der Heijden
Juridisch adviseur
M: beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T: 058 - 2339020
Gerda Roelofsen
Subsidiespecialist
M: beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T: 058 - 2339020
Dirk van der Meij
Subsidiespecialist
M: beheer.waddenfonds@frl
T : 058 2339020
Jeroen van Dongen
Subsidiespecialist
M j.vandongen@fryslan.frl
T 058-2339020
Wilte de Haan
Subsidiespecialist
M beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T 058 - 2339020
Maarten van den Akker
Subsidiespecialist
M beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T 058 - 2339020
Wessel Satter
Subsidiespecialist
M beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T 058 - 2339020
Lippe van der Laan
Subsidiespecialist
M beheer.waddenfonds@fryslan.frl
T 058 - 2339020
x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.