PROGRAMMAREGISSEURS

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag.

Johan van der Wal
Programmaregisseur voor de thema’s:
  • Duurzame havens
  • Duurzame energiehuishouding
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
M johan.vanderwal@waddenfonds.nl
T 058-2339020 of 06-52833061
Hans van Hilten
Programmaregisseur voor de thema’s:
  • Natuur
  • Water
  • Budget Lokale Innovaties
M hans.vanhilten@waddenfonds.nl
T 058-2339020 of 06-52479433
Geert Boesjes
Programmaregisseur voor de thema’s:
  • Duurzame recreatie en toerisme
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector
M geert.boesjes@waddenfonds.nl
T 058-2339020 of 06-50241050
x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.