Subsidie aanvragen

Het Waddenfonds heeft op dit moment één subsidieregeling waarvoor u een aanvraag kunt indienen.

  • Budget Lokale Innovaties (BLI),  voor kleinschalige innovatieve projecten.
    Indieningstermijn: 18 juni 2018 t/m 13 december 2019 (tot 13.00 uur).
    Beschikbaar budget: € 1.000.000,--.
    Per project kan maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd.

    Subsidie aanvragen BLI >>

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.