Subsidie aanvragen

Het Waddenfonds heeft op dit moment twee subsidieregelingen waarvoor u een aanvraag kunt indienen.

 • Brede Openstelling >> voor de acht hoofdthema’s  van het Waddenfonds.
  Indieningstermijn: 3 december 2018 t/m 18 januari 2019 (tot 12.00 uur).
  Beschikbaar budget:  € 8.000.000,--.
  Per project kan maximaal € 500.000,-- worden aangevraagd.

  Subsidie aanvragen Brede Openstelling »

 • Budget Lokale Innovaties (BLI)  >>  voor kleinschalige innovatieve projecten.
  Indieningstermijn: 18 juni 2018 t/m 13 december 2019 (tot 13.00 uur).
  Beschikbaar budget: € 1.000.000,--.
  Per project kan maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd.

  Subsidie aanvragen BLI »
   

Recent gesloten

 • Subsidieregeling Advieskosten >> voor inhuren van advies bij planontwikkeling.
  Indieningstermijn: 17 september tot 28 september 2018 ( tot 13.00 uur).
  Beschikbaar budget:  € 300.000,--.
  Per project kon maximaal € 5.000,-- worden aangevraagd.

  Subsidieregeling Advieskosten »

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.