Subsidie aanvragen

Het Waddenfonds heeft op dit moment één subsidieregeling waarvoor u een aanvraag kunt indienen.

 • Budget Lokale Innovaties (BLI),  voor kleinschalige innovatieve projecten.
  Indieningstermijn: 18 juni 2018 t/m 13 december 2019 (tot 13.00 uur).
  Beschikbaar budget: € 1.000.000,--.
  Per project kan maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd.

  Subsidie aanvragen BLI >>

Recent gesloten

 • Brede Openstelling, voor de acht hoofdthema’s  van het Waddenfonds.
  Indieningstermijn: 3 december 2018 t/m 18 januari 2019 (tot 12.00 uur).
  Beschikbaar budget:  € 8.000.000,--.
  Per project kon maximaal € 500.000,-- worden aangevraagd.
 • Subsidieregeling Advieskosten, voor inhuren van advies bij planontwikkeling.
  Indieningstermijn: 17 september tot 28 september 2018 ( tot 13.00 uur).
  Beschikbaar budget:  € 300.000,--.
  Per project kon maximaal € 5.000,-- worden aangevraagd.

   

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.