Duurzame havens  

Het thema Duurzame havens heeft drie themalijnen:

Themalijn Werelderfgoed-waardige havens

Subsidiabele activiteiten

Maatregelen die bijdragen aan het (verder) verduurzamen van het havenbedrijf waarbij wordt aangesloten bij de specialisatieprofielen van de Waddenzeehavens. Ook maatregelen die aansluiten bij het Programma ‘Building with Nature’ kunnen in aanmerking komen. Voor de Waddenzeehavens gaat het dan om innovatieve pilots om het slibbezwaar in havens te verminderen en het slib zo te verwerken dat het bijdraagt aan natuurontwikkeling en / of vermindering van de slibhuishouding van de Waddenzee.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 35 t/m 37.

Themalijn (Bio)gas-infrastructuur

Subsidiabele activiteiten

Maatregelen om de uitrol van potentieel kansrijke gas-infrastructuur als brandstofvoorziening in Waddenhavens te versnellen, waaronder projecten gericht op het flexibel opslaan – en over water verplaatsbare – gasvoorziening.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 35 t/m 37.

Themalijn Verduurzaming logistieke en industiŽle processen

Subsidiabele activiteiten

Pilots gericht op verduurzaming van logistieke en industriële processen in aansluiting op de regionaal afgesproken specialisatie van Waddenhavens die tevens perspectief bieden op afname van de belasting van de ecologie van de Waddenzee (hergebruik grondstoffen, afname emissies). 

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 35 t/m 37.

x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.